Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Sprache wählen

Dr. Peter Jonk
Leiter UniService Transfer
Industriekontakte, Patente, Third Mission
Gebäude: B.07.09
Tel.: 0202 / 439 - 28 57
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: jonk{at}uni-wuppertal.de

Bakr Fadl
Stellv. Leitung UniService Transfer
Leiter Career Service
Gebäude: B.07.13
Tel.: 0202 / 439 - 3076
Fax: 0202 / 439 - 3205 
E-Mail: bfadl{at}uni-wuppertal.de

Iris Rudolph
Assistenz
Administration/Forscherdatenbank
Gebäude: B.07.08
Tel.: 0202 / 439 - 3040
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: rudolph{at}uni-wuppertal.de

Uwe Blass M.A. 
Third Mission und Veranstaltungen
Gebäude: B.07.06 
Tel.: 0202 / 439 - 2346 
Fax: 0202 / 439 - 3205 
E-Mail: blass{at}uni-wuppertal.de

Samira da Silva
Homepage und Veranstaltungen
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 3182
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: samira.da_silva-hk{at}uni-wuppertal.de

Katharina Niepieklo
Veranstaltungen und Exkursionswochen
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 3044 
Fax: 0202 / 439 - 3205 
E-Mail: niepieklo{at}uni-wuppertal.de

Katharina Plenkmann
Third Mission
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 3044
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: plenkmann{at}uni-wuppertal.de

Marius Borkenhagen
bizeps
Gebäude: B.07.12
Tel.: 0202 / 439 - 3016
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: marius.borkenhagen-hk{at}uni-wuppertal.de

Sandra Hens M.A.
Career Service
Gebäude: B.06.06
Tel. 0202 / 439 - 5355
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: hens{at}uni-wuppertal.de

Hayat Abdeluahid
Career Service (Jobportal)
Gebäude: B.06.06
Tel. 0202 / 439 - 5355
Fax: 0202 / 439 - 3205
E-Mail: hayat-abdeluahid-hk@uni-wuppertal.de