Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Sprache wählen

Dr. Peter Jonk
Leiter UniService Transfer
Industriekontakte / Patente / Third Mission
Gebäude: B.07.09
Tel.: 0202 / 439 - 28 57
Fax: 0202 / 439 - 32 05
E-Mail: jonk{at}uni-wuppertal.de

Bakr Fadl
Stellv. Leitung UniService Transfer
Leiter Career Service
Gebäude: B.07.13
Tel.: 0202 / 439 - 30 76
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: bfadl{at}uni-wuppertal.de

Iris Rudolph
Assistenz
Administration / Forscherdatenbank
Gebäude: B.07.08
Tel.: 0202 / 439 - 30 40
Fax: 0202 / 439 - 32 05
E-Mail: rudolph{at}uni-wuppertal.de

Uwe Blass M.A. 
Third Mission / Veranstaltungen
Gebäude: B.07.06 
Tel.: 0202 / 439 - 23 46 
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: blass{at}uni-wuppertal.de

Nina Hornig
Bilanzierung Transfer 
Gebäude: B.06.06 
Tel.: 0202 / 439 - 3055
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: nhornig{at}uni-wuppertal.de

Hayat Abdeluahid
Career Service
Gebäude: B.07.11
Tel. 0202 / 439 - 30 44
Fax: 0202 / 439 - 32 05
E-Mail: hayat.abdeluahid-hk{at}uni-wuppertal.de

Nina Blume
Career Service
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 30 44 
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: nina.blume-hk{at}uni-wuppertal.de

Theresa Kratz
Career Service
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 30 44 
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: theresa.kratz-hk{at}uni-wuppertal.de

Katharina Niepieklo
Veranstaltungen / Career Service
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 30 44 
Fax: 0202 / 439 - 32 05 
E-Mail: niepieklo@uni-wuppertal.de

Katharina Plenkmann
Third Mission / Career Service
Gebäude: B.07.11
Tel.: 0202 / 439 - 30 44
Fax: 0202 / 439 - 32 05
E-Mail: plenkmann{at}uni-wuppertal.de